Waarom Verkeersschade.nl

10 Redenen om voor Verkeersschade.nl te kiezen.

1. Alleen voor gedupeerden actief.

Verkeersschade.nl werkt alleen voor gedupeerden van een verkeersongeval. Dus wij werken nooit voor een aansprakelijke verzekeraar. Op die manier kunt u er zeker van zijn, dat u als gedupeerde wordt ondersteund door een belangenbehartiger die zijn deskundigheid inzet om voor u te beoordelen of de aansprakelijke verzekeraar zich wel aan de relevante wetten en regels houdt. U weet dus zeker dat uw schade correct wordt geregeld.

2. Onafhankelijk.

Omdat Verkeersschade.nl zich als strikt zelfstandige organisatie nooit leent voor opdrachten van een aansprakelijke verzekeraar kunt u er zeker van zijn dat de deskundigheid van Verkeersschade.nl alleen voor u als gedupeerde wordt ingezet. Daarom weet Verkeersschade.nl voor u een optimale regeleing van uw verkeersschade te bereiken.

3. Samen met u.

  U staat als gedupeerde centraal. De deskundige van Verkeersschade.nl  stelt samen met u uw schade vast. U ontvangt volledige informatie over alle stappen die tijdens de regeling worden gezet. U bent dus ook op de hoogte van de strategie en het tijdsverloop in uw dossier. Zo bent u steeds nauw betrokken bij het hele proces en voelt u zich echt ondersteund door uw belangenbehartiger van Verkeersschade.nl.

4. Niet bij u in de buurt.

Verkeersschade.nl werkt landelijk. De schadekwestie wordt vanuit Uden geregeld. De deskundige van Verkeersschade.nl bezoekt u niet thuis., maar heeft wel intensief contact met u via email of per telefoon.

5. Altijd bereikbaar.

Onze deskundigen werken in teamverband. Zo is telefonisch contact altijd mogelijk. Ook per email zijn alle medewerkers van Verkeersschade.nl bereikbaar. In de avonduren wordt u opgevangen via voicemail. De eerstvolgende werkdag wordt u teruggebeld. In echte noodgevallen wordt u s'avonds teruggebeld door een van de leidinggevenden. De bereikbaarheid van Verkeersschade.nl is daarmee goed geregeld.

6. Uw schade is onze zorg.

De deskundigen van Verkeersschade.nl stellen samen met u de omvang van de schade vast. Wij doen al het mogelijke om voor u een optimale schadevergoeding te realiseren.

7. Deskundigheid en begrip.

Bij Verkeersschade.nl werken deskundige medewerkers. Zij zijn schadebehandelaar en expert. Door permanente opleiding blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarbij blijven zij oog houden voor uw situatie en problematiek. Zij wekrne samen met de verschillende herstelbedrijven in het land. Inlevingsvermogen is een standaard begrip in ons werk.

8. Gedreven medewerkers.

Het spreekt voor zich dat onze medewerkers zich optimaal voor u inzetten. Want uw belang is het onze. Een optimale regeling van uw verkeersschade brengt tevredenheid met zich mee. Juist door de tevredenheid van onze clienten hebben wij onze goede naam opgebouwd.

9. Eerlijk advies.

U krijgt van Verkeersschade.nl een eerlijk engoed beargumenteerd advies over de haalbaarheid van uw schadeclaim. Verkeersschade.nl werkt samen met meerdere advocatenkantoren in het land. Als het niet lukt om de tegenpartij te overtuigen van de juistheid van uw schadeclaim, dan kunt u deze advocaten inschakelen voor het voeren van een gerechtelijke procedure.

10. Het kost u niets.

De kosten voor buitengerechtelijke rechtshulp zijn een onderdeel van uw schade. Dat is wettelijk zo geregeld. Dat betekent dat de werkzaamheden van Verkeersschade.nl in uw dossier door de tegenpartij moeten worden betaald. Dit is een recht van u als gedupeerde en een plicht voor de aangesproken en aansprakelijke partij. inschakeling van verkeersschade.nl kost u dus niets.

Alleen als er onduidelijkheid is over de schuldvraag zal Verkeersschade.nl samen met u afspraken maken over de kosten van onze verhaalsservice. uw belang staat daarbij voorop. De kosten hoeven dus nooit een belemmering te vormen voor inschakeling van Verkeersschade.nl.

Afspraken die wij daarbij maken worden altijd vooraf met u besproken en nooit als verrassing achteraf.