Welkom op de pagina Waarborgfonds van Verkeerschade.nl

Verkeersschade.nl verhaalt schade bij het Waarborgfonds speciaal voor mensen die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is.

Het kan iedereen overkomen: U wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd. Of hij reed met een gestolen voertuig. Dan draait u zelf op voor de schade. In een aantal gevallen kan Verkeersschade.nl u helpen middels een verhaalsactie bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Iedere eigenaar van een motorvoetuig, zoals een auto, vrachtwagen, bromfiets of motor is verplicht dat te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Via deze WA-verzekering betaalt iedereen mee aan het Waarborgfonds Motorverkeer.

Welke schade wordt door het Waarborgfonds Motorverkeer vergoed?

Het maakt niet uit om wat voor schade het gaat. Het kan gaan om materiele schade aan uw fiets of auto, tuinhek of woninggevel, maar ook om letselschade (zie verdere uitleg voor meer informatie). Bij materiele schade veroorzaakt door een onbekende dader heeft u een eigen risico van Euro 250,--.

Wanneer wordt de schade door het Waarborgfonds Motorverkeer vergoed?

U kunt alleen een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als het ongeval is veroorzaakt door een motorvoertuig. het begrip motorvoertuig wordt heel ruim uitgelegd, zo valt ook schade door gekopelde aanhangwagens en afgevallen lading hieronder. Schade die op een andere manier is veroorzaakt - bijvoorbeeld door vandalisme of met een fiets- worden niet vergoed.

Voor een vergoedingmoet aan een van de volgende vijf basisvoorwaarden zijn voldaan:

1. De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen.

2. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd.

3. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolenen de bestuurder wist dat (schade aan het gestolen voertuig zelf komt niet voor vergoeding door het Waarborgfonds Motorverkeer in aanmerking).

4.Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was wel verzekerd, maar de verzekeraar is failliet.

5. De veroorzaker is niet verzekerd, omdat hij daar principiele bezwaren tegen heeft en u kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.

Dader proberen te vinden

Is er sprake van schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig, moet u aantoonbaar moeite hebben gedaan om te achterhalen wie of welk motorrijtuig de schade heeft veroorzaakt. Heeft u of iemand anders het schadeveroorzakende motorrijtuig gezien, noteer dan direct het kenteken en/of andere kenmerken van dit motorrijtuig of maak, zo mogelijk, een foto. Meldt het voorval direct bij de politie. Is het schadeveroorzakende motorrijtuig of de persoon die de schade heeft toegebracht geheel onbekend? Meldt dit ook bij de politie. Daarnaast kunt u navraag doen bij omwonenden of zij iets hebben gezien en/of een advertentie plaatsen. Wacht niet te lang! Dit kan tot gevolg hebben dat het Waarborgfonds Motorverkeer de schade niet vergoeden. Is pas later dan 14 dagen actie ondernomen is dit in alle gevallen te laat. In zaken, waarbij het schadeveroorzakende voertuig is gezien, is zoals reeds aangegeven directe actie vereist.

Meewerken aan bewijs

Als u schadevergoeding van het Waarborgfonds wilt krijgen, moet u aantonen dat u daar recht op hebt. u moet dan onder meer aantonen dat:

Uw schade door een motorvoertuig is veroorzaakt;

De bestuurder van dat voertuig de schade zou moeten vergoeden;

Dat aan een van de hiervoor genoemde vijf basisvoorwaarden is voldaan.


Voorbeeld: Schade aan geparkeerde auto

U parkeert uw auto bij u in de straat en gaat naar huis. De volgende morgen ziet u schade aan uw auto. U hebt geen idee wie de dader is of wat er precies is gebeurd. Voor u een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer kunt indienen, moet vaststaan dat uw auto onbeschadigd was toen u hem op de plek parkeerde en dat er daarna niet meer mee is gereden. U moet ook bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig.

Uw eigen verklaring alleen is hiervoor onvoldoende bewijs. U hebt dus getuigen nodig. Mensen die hebben gezien dat uw auto is aangereden door een ander motorvoertuig, of dat uw auto inderdaad onbeschadigd was toen u parkeerde en daarna niet meer is verplaatst. Zij moeten hun verklaring eventueel voor een rechter willen herhalen.

Misschien zijn er ook wel "stille getuigen", zoals afgereden onderdelen van een andere auto, glasscherven, modder uit een spatbord of laksporen. Maak hier dan foto's van en stuur deze mee met uw schademelding. om de hoogte van d eschade vast te stellen en om na te gaan of de schade wel door een motorvoertuig is veroorzaakt, schakelen wij altijd een schade-expert in.

Dader bekend

Weet u wie de schade heeft veroorzaakt of wie de eigenaar is van het aansprakelijke voertuig, maar is diegene onverzekerd of gaat het om een gestolen auto, dan moet u deze direct schriftelijk laten weten dat u hem of haar verantwoordelijk houdt voor de schade. In uw brief schrijft u dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden, waar en wanneer dat was en welke schade daarbij is ontstaan. ook meldt u waarom u vindt dat hij of zij de schade zou moeten vergoeden. Krijgt u op deze manier de schade niet vergoed, dan kunt u ons een kopie van deze brief met een verzoek om schadevergoeding sturen.

Indienen Claim

Via deze website kunt u uw claim indienen. Wij sturen de claim niet rechtstreeks door naar het Waarborgfonds, doch checken de aangeleverde informatie eerst op haalbaarheid. Bij het Waarborgfonds Motorverkeer krijgt u namelijk geen tweede kans en bij ons wel.