Soorten Schades

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij verhalen uw schade zonder dat wij u daarvoor kosten in rekening brengen, Zo kunt u rustig van de schrik bekomen. Wij onderscheiden de verschillende soorten schade als volgt:

A. Materiele Schade. Dus schade aan uw voertuig. Inhoud van het voertuig, maar ook schade aan uw pand of inboedel als deze door een motorvoertuig zijn beschadigd als gevolg van een aanrijding.

B. Letselschade. Dit betreft schade aan de mens zelf. Niet alleen de verwondingen die op zich het meest aanspreken, maar ook de tijd van de genezing, de beperkingen met betrekking tot werk en hobbys en bovendien uw verdienvermogen zijn onder te brengen onder letselschade.

C. Buitenlandschade. Dit is schade die uitsluitend in het buitenland is ontstaan. In tegenstelling to wat de meeste mensn denken is schade veroorzaakt door een buitenlandse tegenpartij, ook als deze in het buitenland verzekerd volgens de Nederlandse wet te regelen. Afhankelijk in welk land de schade is ontstaan zijn er diverse regels van toepassing met betrekking tot het regelen van de schade.


Materiele Schade

Dit betreft schade aan uw voertuig. Inhoud van het voertuig als bagage en getransporteerde goederen, maar ook schade aan hekwerk of aan een pand of inboedel als deze door een motorvoertuig zijn beschadigd als gevolg van een aanrijding.

Letselschade

Indien u letselschade heeft ondervonden is het zaak dat dit door een gespecialiseerd bureau wordt uitgevoerd. Laat ons volledig kosteloos de intake voor de behandeling van de letselschade verzorgen.

Buitenlandschade

Het is daarbij belangrijk waar de schade heeft plaatsgevonden. Indien een buitenlands voertuig in Nederland schade veroorzaakt dan is het Nederlands recht van toepassing. Indien de schade echter in een ander land is ontstaan dan is het recht van het land waar de schade heeft plaastgevonden van toepassing. De verkeersregels zijn nagenoeg identiek, doch de schadeafwikkeling kan heel anders zijn.