Informatie voor u als Schadeherstelbedrijf

Als schadeherstelbedrijf bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor een client met schade. Graag wil een client met schade weten of herstel mogelijk is en/of wat de kosten voor het herstel zijn. Wij bemerken helaas dat de client met een indicatie van de schadehoogte wordt geconfronteerd en uw bedrijf weer verlaat met de opmerking dat zij de tegenpartij aansprakelijk moeten gaan stellen en dat een expert pas in een veel later stadium de daadwerkelijke schade komt opnemen. Helaas moeten wij constateren dat er veel tijd verloren gaat, waarbij de kans groot is dat de klant niet meer bij u terug komt om de schade te laten herstellen en u met uw taxatiekosten laat zitten.

Daar hebben wij thans de oplossing voor!

Zodra een client zich bij u meldt kunt u deze ook helpen met het verhalen van de geleden schade en een afspraak maken met de client dat zodra u van ons bericht heeft gehad u de schade kunt gaan herstellen.

Wat is daarbij onze dienstverlening?

U meld zich bij ons met een mogelijke verhaalschade waarbij u uiteraard ook de client informeert dat wij de verhaalsactie gaan opstarten zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

U stuurt  het aanrijdingsformulier aan ons in, vergezeld van het door u vervaardigde taxatierapport aangevuld met twee of drie foto's van het beschadigde object.

Wij beoordelen de haalbaarheid om de schade te verhalen en de redelijkheid van de taxatie.

Wij informeren u en uw client over de haalbaarheid en redelijkheid en starten de verhaalsactie op middels  het versturen van een aansprakelijkstelling en vordering.

Wij informeren u en uw client over de stand van zaken om de 14 dagen.

Na betaling door de tegenassuradeur betalen wij het netto schadebedrag door aan u of uw client. (hierover moeten duidelijke afspraken over worden gemaakt tussen u en uw client.

Wij berekenen geen kosten aan u en ook niet aan uw relatie.

Wilt u aanvullende informatie vul dan onderstaand info/opdracht en wij nemen direct contact met u op.

Informatieformulier Schadeherstelbedrijf

Geen verlies van klanten bij een WA schade

Geen kosten voor u en voor uw client

Geen aanvullend expertisebezoek behoudens steekproef