Schade verhalen, voor u als particulier

Stel u wordt aangereden in een auto, op de motor of de fiets of zelfs als voetganger..... dat is zeer vervelend.


Bekomen van de schrik kan het daarna een eenvoudige kwestie lijken om het Europees Schade-Formulier in te vullen, maar om de schade te kunnen verhalen zal er veel geregeld dienen te worden.

Bijvoorbeeld het correct invullen van het Europees Schade-Formulier, Expertise aanvragen bij de wederpartij met alle risico's van dien, schuldige aanwijzen en de wederpartij aansprakelijk stellen.

Waar moet u beginnen, Hoe bent u verzekerd en wie moet u bellen?

Het lijkt eenvoudig, doch het is een lastige en tijdrovende bezigheid, vooral als de schade in het buitenland is ontstaan of er een buitenlandse wederpartij bij het verkeersongeval is betrokken. Ook als de tegenassuradeur voorlopig afwijst op grond van de informatie die wordt overgelegd. Indien u casco (zogenaamd all-risk) verzekerd bent, dan kunt u uw eigen maatschappij bellen en wordt u doorverwezen naar een autoschadebedrijf in uw woonomgeving waar de verzekeraar dan prijsafspraken mee heeft gemaakt. Uw verzekeraar zal de schadekwestie aan het voertuig dan verder afwikkelen en evntueel gaan verhalen. Als er echter meer schade is aan bijvoorbeeld goederen in het voertuig of letselschade dan zal de verzekeraar hier meestal geen oplossing voor hebben en moet u deze meerschade al;snog zelg gaan verhalen.

Als u echter alleen WA verzekerd bent, dan zal de tegenpartij rechtstreeks benaderd moeten worden.

Voor u heeft Verkeersschade.nl de oplossing!!

Op deze website kunt u de gegevens downloaden, invullen en eenvoudig mailen naar Verkeersschade.nl.

Wij nemen u verder alle werkzaamheden uit handen, zodat u uw tijd beter kunt benutten. U heeft er dus geen omkijken naar. Wij voeren alle werkzaamheden uit onder voor u gunstige voorwaarden. Wanneer de schade wordt gemeld bij Verkeersschade.nl verzorgen wij de volledige afwikkeling en voeren de volgende werkzaamheden uit:

Bevestiging naar u persoonlijk

Inschakeling van een onafhankelijke expert (dus geen expert van de wederpartij)

Onderzoek naar Schuldvraag

Aansprakelijkstelling van de wederpartij in binnen en buitenland

Opvragen van Proces Verbaal bij politie

Discussie en bijbehorende correspondentie met wederpartij over eventuele schuld(verdeling).

Tussenbericht om de 14 dagen. U weet dus altijd de laatste stand van zaken.

Berichten over de afwikkeling.

Wij betalen u het netto-schadebedrag uit (binnen 24 uur na ontvangst van de wederpartij)

Wij verhalen het schadebedrag alsmede de door ons gemaakte kosten. De door ons gemaakte kosten worden door de wederpartij bovenop uw netto-schadebedrag vergoed. Indien de schade in het buitenland is ontstaan is het mogelijk dat wel kosten ten laste van u in rekening gebracht worden, daar in elk land verschillende regels gelden.

Uw voordelen:

Geen hoofdbrekens hoe het nu geregeld moet worden.

Correcte en deskundige afhandeling voor u.

Kosten reductie; U betaald helemaal niets!!!!

Uiteraard wilt u weten wat onze dienstverlening voor u zou kunnen betekenen

Neem vandaag nog contact op met Verkeersschade.nl middels het telefoonnummer 06-51 41 83 21 of 06-57 82 06 46 of per mail naar verkeersschade@live.nl