Belangenbehartiging voor u als assurantietussenpersoon

Als u waarde hecht aan een goede belangenbehartiging voor uw clienten, dan zal het volgende zeker interessant voor u zijn:

Gemiddeld heeft 7% van uw clienten jaarlijks te maken met verkeersschade. Een verkeersschade waar hij of zij, of als veroorzaker of als benadeelde bij is betrokken. Deze betrokkenheid brengt een omvangrijke werkdruk bij u en uw medewerkers te weeg, terwijl u uw tijd gunstiger zou kunnen besteden aan voor uw kantoor belangrijkere zaken. Immers u heeft wel de zorgplicht voor het welzijn van uw clienten, maar de werkzaamheden brengen u in financieel opzicht niets op.

Aan de andere zijde bent u en voelt u zich wel verplicht uw clienten bij te staan bij de afwikkeling van de door uw clienten geleden schade.

U kunt nu deze belangenbehartiging aan ons outsourcen door ons de opdracht te verstrekken de schade welke door uw client is geleden te verhalen op de wederpartij. U kunt uw client verwijzen naar Verkeersschade.nl, maar u kunt ook in overleg met uw client ons rechtstreeks de opdracht  geven voor het uitvoeren van de nodige werkzaamheden.

Wat doen wij voor u?

Bevestiging naar uw kantoor.

Bevestiging naar uw client.

Inschakeling van een onafhankelijk expert.

Deskundig onderzoek naar schuldvraag.

Aansprakelijkstelling naar wederpartij in binnen en buitenland.

Vordering van schadepenningen na akkoord van uw relatie.

Discussie en bijbehorende correspondentie met wederpartij over eventuele schuld(verdeling).

Een tussenbericht naar u en uw relatie om de 14 dagen. U en uw relatie weten dus altijd de laatste stand van zaken.

Wij berichten u en uw client direct bij wijzigingen of ontwikkelingen in het dossier.

Wij betalen uw client direct het netto-schadebedrag uit (binnen 24 uur na ontvangst van de wederpartij).

Wij verhalen de materiele en eventuele letselschade op basis van no win no fee.

De door ons gemaakte kosten worden door de wederpartij vergoed.

U maar ook uw client kost het niets. 

Indien de schade in het buitenland is ontstaan is het mogelijk dat wel kosten ten laste van uw client in rekening worden gebracht, daar in elk land verschillende wettelijke regels gelden. Indien echter de verhaalsactie niet slaagt dan worden er geen kosten in rekening gebracht. 

Uw voordelen:

Effectiever inzetten van uw personeel.

Correcte en deskundige afhandeling naar u en uw relatie.

Kostenreductie. U en uw relatie betalen helemaal niets.

Uiteraard wilt u weten wat onze dienstverlening voort uw kantoor zou kunnen betekenen. Neem daarom vandaag nog contact op met ons kantoor op telefoonnummer 06-51 41 83 21 of 06- 57 82 06 46 of per e-mail op verkeersschade@live.nl of vul onderstaande opdracht in.
Informatieformulier Assurantietussenpersonen

Effectiever inzetten van uw tijd en personeel

U voldoet aan uw zorgplicht

Kostenreductie. U en uw relatie betalen helemaal niets voor deze dienstverlening